Această politică se aplică numai pentru Delice Pizza. Restaurantul nu controlează și nu este responsabil pentru informațiile terților la care utilizatorul poate face clic pe link-urile disponibile pe site sau în aplicații. Pe astfel de site-uri, utilizatorul poate colecta sau solicita alte informații personale, iar alte acțiuni pot fi efectuate.

Utilizarea site-ului înseamnă consimțământul necondiționat al utilizatorului cu această politică și condițiile specificate în aceasta pentru prelucrarea datelor și informațiilor sale personale; în caz de dezacord cu acești termeni, utilizatorul ar trebui să se abțină de la utilizarea delice.md.

Informații personale ale utilizatorilor pe care Restaurantul le primește și le prelucrează. Datele cu caracter personal includ toate informațiile sau datele care identifică o persoană sau pot fi utilizate pentru a identifica o persoană și sunt, de asemenea, legate de astfel de informații sau date.

În sensul prezentei politici, „date cu caracter personal” înseamnă:

 • Informații personale pe care utilizatorul le furnizează despre el însuși la înregistrare (crearea unui cont) sau în procesul de utilizare a site-ului, inclusiv datele personale ale utilizatorului;
 • Informațiile sunt furnizate de utilizator la discreția sa;
 • Datele care sunt transmise automat Restaurantului în procesul de utilizare a acestora prin intermediul site-ului, inclusiv informații din cookie-uri, informații despre dispozitivul utilizatorului.

În orice caz, datele personale includ:

 • Prenume, nume de utilizator;
 • Numărul de telefon de contact al utilizatorului;
 • Adresa de e-mail (E-MAIL);
 • Adresa de livrare a Delice Pizza către utilizator.

În general, restaurantul nu verifică acuratețea informațiilor personale furnizate de utilizatori și nu exercită controlul asupra capacității lor legale. Cu toate acestea, Restaurantul presupune că informațiile transmise de acesta de la utilizatori sunt fiabile și relevante.

Dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea de a accesa părți ale site-ului și aplicațiilor care necesită autorizare.

Restaurantul colectează statistici despre adresele IP ale vizitatorilor săi. Aceste informații sunt utilizate pentru identificarea și rezolvarea problemelor tehnice, pentru controlul legalității plăților financiare.

Orice alte informații personale care nu sunt specificate mai sus (istoricul achizițiilor, browserele și sistemele de operare utilizate etc.) sunt supuse stocării și nedistribuirii fiabile.

Clientul primește acces la datele sale completate cu ajutorul unui nume de utilizator și a unei parole pe care le indică independent. Dacă clientul își compromite datele de acces – datele pot fi disponibile terților, pentru care responsabilitatea revine clientului.

În cadrul prelucrării datelor cu caracter personal din această Politică se înțelege:

 • colectarea datelor de mai sus;
 • sistematizarea lor;
 • acumularea;
 • stocarea;
 • clarificarea (actualizare, schimbare);
 • utilizarea;
 • blocarea;
 • distrugerea.

Obiectivele colectării și procesării informațiilor personale ale utilizatorilor
Aplicația colectează și stochează doar datele personale care sunt necesare pentru a furniza serviciile incluse în site.

Restaurantul poate utiliza informații personale ale utilizatorului în următoarele scopuri:

 • Identificarea părții în îndeplinirea obligațiilor de către restaurant pentru livrarea de bunuri;
 • Furnizarea utilizatorului de servicii personalizate;
 • Comunicarea cu utilizatorul, inclusiv trimiterea de notificări, cereri și informații cu privire la utilizarea serviciilor, furnizarea de servicii, precum și procesarea cererilor și cererilor de la utilizator;
 • Îmbunătățirea calității aplicației, ușurința de utilizare, dezvoltarea de noi servicii;
 • Efectuarea de studii statistice și alte studii pe baza datelor anonimizate;
 • Publicitate de bunuri și servicii;
 • Alte scopuri care nu contravin legislației actuale.

Condiții de prelucrare a informațiilor personale ale unui utilizator și transferul acestora către terți
Restaurantul stochează informații personale ale utilizatorilor în conformitate cu aceste reguli, asigurând securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorului de la transferul neautorizat către terți. În ceea ce privește informațiile personale ale utilizatorului, confidențialitatea acesteia este păstrată, cu excepția cazurilor în care utilizatorul furnizează în mod voluntar informații despre el însuși pentru accesul general la un număr nelimitat de persoane.

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Utilizatorului se realizează fără limită de timp, în orice mod legal, inclusiv în sistemele de informații cu privire la datele cu caracter personal folosind instrumente de automatizare sau fără utilizarea acestor instrumente.

Restaurantul are dreptul de a transfera informațiile personale ale utilizatorilor către terți în următoarele cazuri:

 • Utilizatorul și-a exprimat consimțământul pentru astfel de acțiuni;
 • transferul este necesar ca parte a utilizării unui anumit serviciu sau pentru furnizarea unui serviciu;
 • Utilizatorul este de acord că Restaurantul are dreptul să transfere date cu caracter personal către terți, în special servicii de curierat, organizații poștale, operatori de telecomunicații, pentru a îndeplini comanda utilizatorului, precum și pentru a informa și atrage atenția Utilizatorului despre condițiile de furnizare a serviciilor, inclusiv promoțiile.

Utilizând site-ului Web Utilizatorul este de acord cu Politica de confidențialitate. În caz de dezacord cu aceste condiții, Utilizatorul trebuie să se abțină de la utilizarea site-ului.

Consimțământul utilizatorului pentru prelucrarea datelor sale personale este valabil din ziua în care site-ul web al restaurantului este început să fie utilizat până în ziua retragerii consimțământului, contactând reprezentanții restaurantului în modul stabilit de această politică.

Măsuri de securitate în prelucrarea datelor cu caracter personal
La prelucrarea datelor cu caracter personal, Restaurantul ia măsurile legale, organizatorice și tehnice necesare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului ilicit sau accidental la acestea, distrugerea, modificarea, blocarea, copierea, furnizarea, distribuirea datelor cu caracter personal, precum și de la alte acțiuni ilegale în legătură cu datele cu caracter personal.

Restaurantul asigură înregistrarea, sistematizarea, acumularea, stocarea, actualizarea (actualizarea, schimbarea), extragerea datelor cu caracter personal ale cetățenilor moldoveni folosind baze de date situate pe teritoriul Moldovei.

Informații personale modificate de utilizator
Utilizatorul poate modifica sau suplimenta informațiile personale de pe site.

Schimbarea politicii de confidențialitate
Restaurantul are dreptul de a modifica această Politică de confidențialitate. Când efectuați modificări în ediția curentă, este indicată data ultimei actualizări. Noua versiune a Politicii intră în vigoare din momentul semnării acesteia, cu excepția cazului în care noua versiune a Politicii este prevăzută altfel.